Залесените поройни водосбори!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Невестино

Обект: 24001 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38396.38 Първа: 02.04.2024
Втора: 02.04.2024