Залесените поройни водосбори!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Невестино

Обект: 21001 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26969.00 Първа: 12.03.2021
Втора: 12.03.2021