Залесените поройни водосбори!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Невестино

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11092.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023