Залесените поройни водосбори!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Невестино

Обект: 2431 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
конкурс 16925.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Невестино

Обект: 2430 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23290.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Невестино

Обект: 2429 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 50495.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Невестино

Обект: 2428 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 34340.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Невестино

Обект: 2402ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 99740.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2427 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 46125.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2424 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29655.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Невестино

Обект: 2423 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 34540.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 49995.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Невестино

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20845.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2420 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25130.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35800.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 59565.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2025

ДГС Невестино

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35100.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 62515.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2414 MT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47525.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2413М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 45950.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 59550.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18154.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 60615.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26187.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47755.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 23.02.2024