Залесените поройни водосбори!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Невестино

Обект: 2329 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 73696.00 Първа: 04.07.2023
Втора: 04.07.2023

ДГС Невестино

Обект: 2328 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 40944.00 Първа: 04.07.2023
Втора: 04.07.2023

ДГС Невестино

Обект: 2327 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 32092.00 Първа: 04.07.2023
Втора: 04.07.2023

ДГС Невестино

Обект: 2326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 76737.00 Първа: 04.07.2023
Втора: 04.07.2023

ДГС Невестино

Обект: 2325 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 113551.00 Първа: 04.07.2023
Втора: 04.07.2023

ДГС Невестино

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 52274.00 Първа: 12.05.2023
Втора: 12.05.2023

ДГС Невестино

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 46202.00 Първа: 12.05.2023
Втора: 12.05.2023

ДГС Невестино

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 57553.00 Първа: 12.05.2023
Втора: 12.05.2023

ДГС Невестино

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23730.00 Първа: 12.05.2023
Втора: 12.05.2023

ДГС Невестино

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 40320.00 Първа: 12.05.2023
Втора: 12.05.2023