Залесените поройни водосбори!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Невестино

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35100.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 62515.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2414 MT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47525.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2413М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 45950.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 59550.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18154.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 60615.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26187.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47755.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024