Залесените поройни водосбори!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Невестино

Обект: 2309-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12994.00 Първа: 25.06.2024
Втора: 25.06.2024

ДГС Невестино

Обект: 2309-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13162.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДГС Невестино

Обект: 230107 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 3819.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Невестино

Обект: 2309-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13162.00 Първа: 27.02.2024
Втора: 27.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 230107 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 3819.00 Първа: 27.02.2024
Втора: 27.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2309-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14644.00 Първа: 16.01.2024
Втора: 16.01.2024