Залесените поройни водосбори!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Невестино

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33447.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Невестино

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36494.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Невестино

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42888.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Невестино

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35910.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Невестино

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31990.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Невестино

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19241.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Невестино

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37143.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Невестино

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5165.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Невестино

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35206.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023