Залесените поройни водосбори!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Невестино

Обект: Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ограничен конкурс 11335.00 Първа: 02.11.2021
Втора: 02.11.2021

ДГС Невестино

Обект: 21002 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12106.00 Първа: 25.10.2021
Втора: 25.10.2021

ДГС Невестино

Обект: 21001 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26969.00 Първа: 12.03.2021
Втора: 12.03.2021