Залесените поройни водосбори!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Невестино

Обект: 2426 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25700.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15750.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Невестино

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2613.00 Първа: 23.02.2024
Втора: 23.02.2024

ДГС Невестино

Обект: 2410 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10871.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024