Залесените поройни водосбори!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Невестино

Обект: 2333 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8851.00 Първа: 29.09.2023
Втора: 29.09.2023

ДГС Невестино

Обект: 2332 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19500.00 Първа: 29.09.2023
Втора: 29.09.2023

ДГС Невестино

Обект: 2331-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12348.00 Първа: 11.09.2023
Втора: 11.09.2023

ДГС Невестино

Обект: 2330-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12852.00 Първа: 11.09.2023
Втора: 11.09.2023

ДГС Невестино

Обект: 2324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17872.00 Първа: 09.03.2023
Втора: 09.03.2023

ДГС Невестино

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16850.00 Първа: 15.06.2023
Втора: 15.06.2023

ДГС Невестино

Обект: 2322 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18184.00 Първа: 28.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Невестино

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6000.00 Първа: 09.03.2023
Втора: 09.03.2023

ДГС Невестино

Обект: 2320 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12119.00 Първа: 09.03.2023
Втора: 09.03.2023

ДГС Невестино

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18087.00 Първа: 09.03.2023
Втора: 09.03.2023

ДГС Невестино

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36839.00 Първа: 09.03.2023
Втора: 09.03.2023

ДГС Невестино

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40165.00 Първа: 09.03.2023
Втора: 09.03.2023

ДГС Невестино

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47247.00 Първа: 09.03.2023
Втора: 09.03.2023

ДГС Невестино

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35910.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Невестино

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31990.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Невестино

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21196.00 Първа: 09.03.2023
Втора: 09.03.2023

ДГС Невестино

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37143.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Невестино

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5165.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Невестино

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 715.00 Първа: 09.03.2023
Втора: 09.03.2023