Залесените поройни водосбори!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Невестино

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8587.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДГС Невестино

Обект: 2115 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13144.00 Първа: 27.07.2021
Втора: 27.07.2021

ДГС Невестино

Обект: 2109-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1941.00 Първа: 02.03.2021