Залесените поройни водосбори!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Невестино

Обект: 2100ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 113110.00 Първа: 02.09.2021
Втора: 02.09.2021

ДГС Невестино

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 5574.00 Първа: 16.08.2021
Втора: 16.08.2021

ДГС Невестино

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10132.00 Първа: 16.08.2021
Втора: 16.08.2021

ДГС Невестино

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10705.00 Първа: 16.08.2021
Втора: 16.08.2021

ДГС Невестино

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 18310.00 Първа: 16.08.2021
Втора: 16.08.2021

ДГС Невестино

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 19083.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС Невестино

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 20697.00 Първа: 06.07.2021
Втора: 06.07.2021

ДГС Невестино

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 33102.00 Първа: 06.07.2021
Втора: 06.07.2021

ДГС Невестино

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 47973.00 Първа: 06.07.2021
Втора: 06.07.2021

ДГС Невестино

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 93191.00 Първа: 06.07.2021
Втора: 06.07.2021

ДГС Невестино

Обект: 2114 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 26096.00 Първа: 15.04.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Невестино

Обект: 2113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 26547.00 Първа: 15.04.2021

ДГС Невестино

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 23419.00 Първа: 15.04.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Невестино

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22495.00 Първа: 15.04.2021

ДГС Невестино

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10356.00 Първа: 15.04.2021

ДГС Невестино

Обект: 1806Д-21 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 58453.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Невестино

Обект: 2108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 41490.00 Първа: 01.03.2021

ДГС Невестино

Обект: 2107 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 21418.00 Първа: 01.03.2021

ДГС Невестино

Обект: 2106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 10489.00 Първа: 01.03.2021

ДГС Невестино

Обект: 2105 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 15631.00 Първа: 01.03.2021

ДГС Невестино

Обект: 2104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 6988.00 Първа: 01.03.2021

ДГС Невестино

Обект: 2103 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 4835.00 Първа: 01.03.2021

ДГС Невестино

Обект: 2102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 4724.00 Първа: 01.03.2021

ДГС Невестино

Обект: 2101 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 44174.00 Първа: 01.03.2021