Залесените поройни водосбори!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Невестино

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 41916.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 01.03.2023

ДГС Невестино

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14309.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 01.03.2023

ДГС Невестино

Обект: 2320 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28629.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 01.03.2023