Залесените поройни водосбори!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Невестино

Обект: 2324-4 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6735.00 Първа: 17.10.2023
Втора: 17.10.2023

ДГС Невестино

Обект: 23002Х Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 65620.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Невестино

Обект: 23001Х Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28150.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Невестино

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 41916.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 01.03.2023

ДГС Невестино

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14309.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 01.03.2023

ДГС Невестино

Обект: 2320 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28629.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 01.03.2023